Borelioza 2020/21

Badania dla Pacjentki/ Pacjenta i inne działania podjęte w ramach projektu są BEZPŁATNE

Program badań przesiewowych ukierunkowanych na wczesne wykrywanie zakażeń wywołujących boreliozę.

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności do programu profilaktyki boreliozy z Lyme dla 2300 osób (1200 Kobiet i 1100 Mężczyzn), w wieku aktywności zawodowej, z terenu woj. lubelskiego, będących w grupie podwyższonego ryzyka, kwalifikujących się do objęcia Regionalnym Programem Zdrowotnym (RPZ), tj. „Programem wykrywania zakażań Borrelia burgdorferi wśród mieszkańców województwa lubelskiego ze szczególnym uwzględnieniem grup ryzyka jako profilaktyka boreliozy z Lyme".

Zgłoszenia

Mogą być dokonywane drogą mailową, pocztową, telefoniczną (numer 82 57 23 316) lub osobiście, od pn.-pt w godzinach pracy Centrum.

Zadania

  • działania informacyjno-edukacyjne oraz
  • badania przesiewowe w kierunku wykrywania zakażeń Borrelia burgdorferi, co pozwoli na wykrycie choroby we wczesnym stadium i jej odpowiednie leczenie

Etapy badania diagnostycznego (BD):

  • wywiad lekarza z pacjentem, analiza kwestionariusza „Ankiety kwalifikacyjnej”
  • skierowanie pacjenta z podejrzeniem choroby na badania
  • pobranie krwi od pacjenta + wykonanie testu ELISA w klasie IgM i IgG
  • konsultacje lekarskie otrzymanych wyników badania
  • lub skierowanie pacjenta na dalsze badania (w przypadku pozytywnego lub wątpliwego wyniku testu)
  • pobranie krwi od pacjenta + wykonanie testu Western blot w klasie IgM i IgG
  • konsultacje lekarskie i interpretacje wyników badań
  • poinformowanie pacjenta o ewentualnej potrzebie konsultacji z lekarzem specjalistą w ramach NFZ

Osoby zainteresowane udziałem w badaniach prosimy o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie (kliknij by wyświetlić) oraz o wypełnienie dokumentów zgłoszeniowych dostępnych na tej stronie www i w Centrum Medycznym VITA:

1. Karta zgłoszeniowa - kliknij by wyświetlić

2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie - kliknij by wyświetlić

3. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - kliknij by wyświetlić

4. Ankieta kwalifikacyjna dla uczestników PZ - kliknij by wyświetlić

5. Ankieta satysfakcji - kliknij by wyświetlić

6. Ankieta - Skala ewaluacyjna I - kliknij by wyświetlić

7. Ankieta - Skala ewaluacyjna II - kliknij by wyświetlić

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Działanie 10.3 Programy polityki zdrowotnej.

Post Author: CM Vita