Centrum VITA

Szanowni Państwo,

jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na stronie www Centrum Medycznego VITA. Zachęcam do osobistego przekonania się o wysokiej kulturze osobistej oraz poziome profesjonalizmu personelu lekarskiego i innych specjalistów. Ośrodek jest w pełni skomputeryzowany - innowacyjny sprzęt to standard w Centrum, a zespół ponad 60 osób ma jeden cel, zaspokoić Państwa potrzeby, potrzeby Pacjentów.

Gorąco zapraszam do odwiedzenia placówki, którą mam przyjemność prowadzić.
Paweł Skrętowicz
Dyrektor, Właściciel

CM VITA w Urszulinie

O atutach Centrum Medycznego VITA

Nasz NZOZ świadczy usługi medyczne w wielu zakresach, m.in.: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, Podstawowa Opieka Zdrowotna,  Pielęgniarska Opieka Długoterminowa, Rehabilitacja Lecznicza (gł. fizjoterapia), Stomatologia, Medycyna Pracy.

Obecnie w przychodni pracuje ponad 50 specjalistów, 6 pielęgniarek, 2 położne, 6 fizjoterapeutów, 1 technik rtg w 20 poradniach AOS (w tym 14 bezpłatnych), 3 pracowniach (RTG, USG, Prób wysiłkowych), poradni lekarza rodzinnego, poradni medycyny pracy, poradni stomatologicznej, dziale fizjoterapii i pielęgniarskiej opiece długoterminowej.

Ośrodek jest w pełni skomputeryzowany, wyposażony w wiele innowacyjnych sprzętów i rozwiązań. Pomieszczenia działu fizjoterapii są klimatyzowane, w przychodni zainstalowano monitoring. Specjaliści wykonują badania USG: narządu ruchu, stawów biodrowych, naczyń, doppler kończyn, ginekologiczne: dopochwowe, przezbrzuszne, piersi, jamy brzusznej, tarczycy, urologiczne.

Pracownia RTG jest ucyfrowiona. Mieszczą się tam aparat stacjonarny do zdjęć kostnych i płuc oraz aparat do zdjęć stomatologicznych. Jeśli konieczny będzie opis pacjent może go odebrać po 24h (opisy wykonuje firma Diamedica z Gdańska).

Pięciu kardiologów przeprowadza badanie „echa serca” na super echokardiografie nowym Vividzie 5, a 1 wykonuje „próby wysiłkowe na bieżni bądź cykloergometrze.

Usługi w zakresie rehabilitacji: laseroterapia, ultradźwięki, elektroterapia, kinezyterapia, hydroterapia, magnetoterapia, masaże: klasyczny i limfatyczny, diatermia i lampa Sollux. Proponujemy też zabiegi na innowacyjnych sprzętach: laser wysokiej częstotliwości, Salus Talent, czy fala uderzeniowa.

Wykonujemy testy alergologiczne: płatkowe i punktowe.  Świadczymy usługi dermatologiczno-kosmetyczne poprzez stosowanie lasera CO2 oraz urządzeń firmy Yasumi: Oktoline i RF Lavatron.

Kalendarium – rozwój Centrum Medycznego VITA

W 2003 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie uzgodnił pozytywnie projekt technologiczny gabinetów lekarskich w budynku przy ul. Modrzewiowej w Urszulinie a na przełomie listopada i grudnia wybudowano podjazd do apteki i przychodni zdrowia.

2004

Styczeń-wrzesień – prace remontowe w pomieszczeniach przeznaczonych pod przychodnię zdrowia Powstają 4 gabinety lekarskie, rejestracja, brudownik, pomieszczenie socjalne oraz 3 ubikacje: dla personelu, dla kobiet oraz dla mężczyzn i niepełnosprawnych razem.
2 października – odbiór robót związanych z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb NZOZ-u
16 grudnia – wpis do ewidencji gospodarczej
28 grudnia – rejestracja NZOZ Centrum Medyczne „VITA” Paweł Skrętowicz w Rejestrze Wojewody Lubelskiego: 1. Poradnia okulistyczna, 2. Poradnia dermatologiczna, 3. Poradnia kardiologiczna, 4. Poradnia ginekologiczna, 5. Poradnia chirurgii ogólnej, 6. Poradnia otolaryngologiczna, 7. Poradnia neurologiczna, 8. Poradnia urologiczna, 9. Pracownia EKG-USG

2005

Uzyskano z NFZ kontrakt dla 2 poradni specjalistycznych:  okulistyka i dermatologia. Były to poradnie bezpłatne, gdzie można było się zarejestrować bez skierowania od lekarza rodzinnego. Podjęło wówczas pracę 3 lekarzy i 1 pielęgniarka. Zaczęły świadczyć usługi odpłatnie pozostałe poradnie: - kardiologiczna (1 lekarz), - chirurgii ogólna (1 lekarz), - otolaryngologiczna (1 lekarz), - neurologiczna (1 lekarz), - urologiczna (1 lekarz)
1 stycznia – zakup budynku od Gminy Urszulin pod przychodnię
4 stycznia – zakup aparatu EKG Ascard B5
31 marca – rejestracja następnych poradni: - chorób wewnętrznych (1 lekarz), - chirurgii naczyń, - ortopedyczna (2 lekarzy), - alergologiczna (1 lekarz), - reumatologiczna (1 lekarz), - psychiatryczna (1 lekarz), - pediatryczna
12 października – Starostwo we Włodawie zatwierdza projekt budowy i udziela pozwolenia na budowę. Inwestycja polega na dobudowie od strony północnej 3 gabinetów + poczekalni, które będą stanowić część specjalistyczną przychodni. Dotychczasowa powierzchnia 143,7 m2 po utworzeniu z jednego gabinetu lekarskiego i pomieszczenia socjalnego gabinetu zabiegowego oraz ubikacji dla dzieci będzie stanowić przychodnię lekarza rodzinnego
25 października – poradnia ginekologiczna zmienia profil na ginekologiczno-położniczą tylko taki profil pozwala na zdobycie kontraktu w następnym roku. Rejestracja 17ej poradni, logopedycznej
8 listopada – uzgodnienie pozytywnie przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie projektu przychodni lekarza rodzinnego
8 grudnia – oddanie do użytku 3 nowych gabinetów + poczekalni(część specjalistyczna przychodni). Zarejestrowano u Wojewody poradnie POZ: - Poradnia lekarza rodzinnego; - Gabinet pielęgniarki i położnej, - Punkt szczepień, - Gabinet zabiegowy

2006

– rejestracja poradni endokrynologicznej
– rejestracja następnych poradni:
Poradnia gastrologiczna
Poradnia diabetologiczna
Pielęgniarska opieka długoterminowa
Poradnia ortopedyczna w drugiej jednostce organizacyjnej we Włodawie
– wzięcie w leasing autorefraktometru SPEEDY-K. Potrafi w ciągu kilku sekund zrobić dziesiąt pomiarów oka szczególnie potrzebny przy badaniu dzieci.

2007

Oprócz umów z NFZ na świadczenia specjalistyczne i lekarza poz podpisano umowy:
– realizacja programu profilaktyki raka szyjki macicy – jako jedyni wówczas w całym powiecie
– umowa na pielęgniarską opiekę długoterminową- najbliższe takie świadczenia realizuje się we Włodawie i w Łęcznej
– umowę na profilaktykę chorób układu krążenia
W kwietniu po podpisaniu nowego aneksu z PCM Luxmed byliśmy jedyni przez pół roku (poza miastem Lublin gdzie pobierano morfologię 8DIFF (45 parametrów) – poziom europejski
podpisano umowę z Urzędem Gminy Urszulin na dzierżawę gabinetów przy ul. Lubelskiej 31 – 73,14m2
wzięto w leasing autoklawu Stericlave
po raz pierwszy w Urszulinie pojawia się mobilny rezonans magnetyczny. Po podpisaniu umowy z Alliance Medical Poland rezonans przyjeżdża raz w m-cu do Urszulina i wykonuje około 30 badań kręgosłupa , głowy, miednicy. W grafiku wyjazdów nazwa Urszulin pojawiała się wokół nazw miast takich jak Warszawa, Zamość, Krasnystaw, Lublin,; później dołączyły Biłgoraj, Chełm, Radzyń, Łęczna. Rezonans przyjeżdża do połowy następnego roku, dopóki NFZ zapowiedział, iż nie będzie płacił za nadwykonania.
zorganizowano punkt poboru krwi. Akcję honorowego krwiodawstwa rozgłaszały: Radio Lublin (co godzinę ogłaszano komunikat gdzie prowadzi się akcję, nadano wywiad z dyrektorem C.M. VITA), Panorama Lubelska (przyjechali, sfilmowali i puścili materiał w wieczornym wydaniu), gazety lokalne gdzie w artykułach o akcji honorowego krwiodawstwa wspominali w paru słowach o rozwijającej się przychodni. Ogromna reklama naszej firmy.
Rejestracja poradni  medycyny pracy
Rejestracja poradni prób wysiłkowych
Osteobus przy Centrum – przeprowadzone badanie osteoporozy na wysokim poziomie uznawanym przez szpitale.
Wzięcie w leasing: system Holtera oraz zestawu do prób wysiłkowych.

2008

– podpisanie umowy z Poleskim Parkiem Narodowym o świadczenie usług z zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej. Z Urzędem Gminy Urszulin obowiązuje umowa ustna po złożeniu mojej oferty w dniu 24 września 2007 roku;
– rejestracja Zdrowia Urszulina – czasopisma Centrum Medycznego Vita. Przedstawiamy harmonogram naszych akcji medycznych, rozliczamy się z poprzednich:
– uczestnictwo w Światowym Dniu bez Tytoniu – artykuły w gazetce, plakaty w przychodni;
– bezpłatne badania mammograficzne; dla osób niespełniających kryteriów NFZ. Wspólnie ze Starostwem we Włodawie zorganizowano dopłaty do ww. badań. Przyjeżdżają pacjentki z Włodawy bo tam nikt z decydentów medycznych nie wpadł na taki pomysł. Coraz głośniej o VICIE nie tylko w powiecie;
– zorganizowano punkt poboru krwi; Ponownie wizyta Radia Lublin i Panoramy Lubelskiej (akcje omawiano w kontekście braku surowca w banku krwi); pochwały mediów;
– budowa parkingu dla pacjentów gdyż na ulicach wokół ośrodka nie ma już gdzie parkować;
– bezpłatne badania mammograficzne; dla osób (po raz drugi w tym roku);
– podpisanie umowy z NFZ na bezpłatne poradnie:
endokrynologiczną
logopedyczną
prób wysiłkowych (badania elektrokardiograficzne) najbliższa poradnia świadcząca te badania dla pacjentów w Lublinie
– zakup tonometru Schiotza do poradni okulistycznej;
– obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia – porady lekarskie, plakaty, gazetka;
– wspólnie z PCK i Max Medicum zorganizowano bezpłatnego kursu I pomocy dzieciom dla pacjentów naszej przychodni;
– wzięcie w leasing aparatu usg ImaGyne Doppler.

2009

– uzgodniono z firmą Słuchmed badania słuchu pacjentów w każdy I wtorek m-ca;
– wpis do rejestru poradni preluksacyjnej;
– zakup spirometru;

Stan zatrudnienia na koniec roku wykazuje: 40 lekarzy 4 pielęgniarki i 2 położne. Prowadzone są świadczenia w 12 bezpłatnych poradniach specjalistycznych, poradni lekarza rodzinnego (1250 pacjentów zadeklarowanych) i w 5 poradniach specjalistycznych płatnych. Świadczone są usługi pielęgniarskiej opieki długoterminowej.

2010

– wyrejestrowanie poradni chorób wewnętrznych i pediatrycznej w Urszulinie oraz ortopedycznej we Włodawie.

2011

– rozbudowa budynku przychodni zgodnie z wnioskiem unijnym.(umowa 09.09-UDA-RPLU.01.02.00-06-562/10). Na parterze powstaje nowy gabinet zabiegowy i klatka schodowa. Nadbudowano całe piętro gdzie znalazło miejsce 9 gabinetów lekarskich, pracownia rtg, pokój socjalny, toalety, pomieszczenia gospodarcze oraz strych gdzie umieszczono maszynownię windy (pierwsza wewnętrzna winda w Urszulinie).

2012

– odebrano budynek i rozpoczęto jego eksploatację.

2013

– podpisanie 2 umowy z LAWP nr 01.12-UDA-RPLU.01.02.00-06-179/12 na zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnych urządzeń medycznych;
– zakup kardiotokografu, urządzenia do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej Salus-Talent, fali uderzeniowej, lasera CO2
– zainstalowanie w przychodni systemu radiografii cyfrowej;
– podpisanie 3 umowy z LAWP nr 01.12-UDA-RPLU.01.02.00-06-941/12 na zakup specjalistyznych urządzeń i wprowadzenie innowacyjnych usług;
– zakup echokardiografu Vivid 5; wyposażenie działu fizjoterapii w sprzęt rehabilitacyjny.

2014

– rozpoczęcie eksploatacji 3 kondygnacji przychodni. Mieści się tutaj dział fizjoterapii (9 pomieszczeń – elektroterapia, laseroterapia, magnetoterapia, hydroterapia, kinezyterapia etc.), stomatologia oraz toalety i pokój socjalny;
– zakup holtera RR;
– zakup aparatu Lavatron RF, unitu stomatologicznego, cyfrowego aparatu rtg zębowego;
– rozpoczęto realizację nowych kontraktów z NZF w zakresie rehabilitacja (fizjoterapia), oraz pielęgniarska opieka długoterminowa (jedyni w powiecie włodawskim);
– uruchomienie klimatyzacji w wybranych pomierzeniach przychodni;
– zakup tomografu optycznego OCT.

2015

– obchody dziesięciolecia istnienia Centrum Medycznego VITA;
– otwarcie poradni stomatologicznej w przychodni;
– zakup bieżni i cykloergometru Kettlera do działu fizjoterapii;
– członkostwo w klastrze lubelska medycyna.

2016

– zabudowanie kabiny badania słuchu;
– podpisanie umowy z Medicover na świadczenie usług dla pacjentów abonamentowych;
– podpisanie umowy z Luxmed Sp z o.o. na świadczenie usług dla pacjentów abonamentowych.

<script>(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');ga('create', 'UA-93905195-1', 'auto');ga('send', 'pageview');</script>