Apteka

Poniedziałek-Piątek
Soboty

08:00-18:00
08:00-13:00

Apteka Urszulin / Centrum Medyczne VITA

W naszej aptece mogą Państwo zakupić nie tylko leki zioła, art. medyczne (np. ciśnieniomierze czy strzykawki),  ale również suplementy diety jak i kosmetyki.

Apteka Urszulin - posiadamy podpisaną umowę z NFZ na realizację zleceń na pieluchomajtki

Serdecznie zapraszamy

Apteka Urszulin rekomenduje - fragment artykułu dotyczącego rehabilitacji i skierowań - źródło strona lubelskiego oddziału NFZ

"PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE, PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

Celem programu jest zmniejszenie wskaźnika umieralności kobiet na raka szyjki macicy do poziomu osiągniętego w przodujących w tym zakresie krajach Unii Europejskiej oraz podniesienie poziomu wiedzy kobiet na temat profilaktyki raka szyjki macicy i wprowadzenie na terenie całego kraju jednolitego modelu postępowania diagnostycznego. W programie mogą uczestniczyć kobiety w wieku od 25 lat do 59 lat (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia). Badanie w ramach Programu przeprowadzane jest raz na 3 lata. U kobiet obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV - typem wysokiego ryzyka) badania w ramach programu przysługują 12 miesięcy.
Pacjentki leczone z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy mogą ponownie uczestniczyć w programie i zostaną objęte skryningiem cytologicznym po zakończeniu kontroli onkologicznej – decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne.
Wykonanie procedury pobrania materiału do przesiewowego badania cytologicznego, realizowane jest we wszystkich poradniach ginekologiczno-położniczych posiadających umowę z NFZ oraz w ramach POZ przez położną, w gabinetach wyłonionych w drodze rozpatrywania wniosków składanych przez świadczeniodawców.
Nie jest wymagane skierowanie.

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI

Program skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 lat (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia), spełniających jedno z poniższych kryteriów:
- nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy;
- otrzymały w ramach realizacji programu profilaktyki raka piersi w poprzednim roku pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka:
o rak piersi wśród członków rodziny (u matki, siostry lub córki),
o mutacje w obrębie genów BRCA 1 lub BRCA 2."

Więcej na http://www.nfz-lublin.pl/zasady_udzielania_swiadczen_zdrowotnych

Zapraszamy na stronę Ministerstwa Zdrowia: http://www.mz.gov.pl/leki/apteki/

<script>(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');ga('create', 'UA-93905195-1', 'auto');ga('send', 'pageview');</script>