Poradnia Zdrowia Psychicznego

SPECJALIŚCI

dr Jerzy Wieczorek

Lekarz specjalista psychiatrii

mgr Jakub Maliszewski

Psycholog

mgr Sylwia Adamczuk

Pracownik socjalny

82 571 33 16

ZAKRES USŁUG

Lekarz psychiatra udziela porad bez skierowania, a do psychologa wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Zarejestrować się można osobiście, telefonicznie, przez osoby trzecie i poprzez naszą stronę internetową.

Poradnia zdrowia psychicznego CM VITA specjalizuje się w rozpoznawaniu i leczeniu zaburzeń psychicznych, zapewniając przy tym szeroko pojętą opiekę profilaktyczną.

Zdrowie psychiczne i satysfakcjonujące funkcjonowanie jest fundamentalnym dobrem osobistym każdego człowieka, o które dbamy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy medycznej i psychologicznej.

Spieszymy z pełną zaangażowania pomocą, wsparciem i opieką, by ulżyć w cierpieniu, samotności, dodać otuchy i skutecznie przywracać do zdrowia osobom w kryzysie psychicznym. Praca z pacjentem opiera się na szacunku, zaufaniu, zrozumieniu, profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu. Pomagamy uwierzyć we własne siły i odnaleźć w relacji z drugim człowiekiem własne zasoby do zdrowienia i funkcjonowania w życiu.

Głównym celem działania Poradni jest pomaganie osobom potrzebującym pomocy psychiatrycznej i psychologicznej oraz wsparcie ich najbliższych.

Poradnia świadczy usługi medyczne w zakresie diagnostyki i leczenia wszystkich zaburzeń i problemów psychicznych (zaburzenia lękowe, nerwice, depresje, psychozy, uzależnienia, problemy emocjonalne i osobowościowe, problemy w relacjach i związkach).

Pacjenci mają zapewnioną kompleksową opiekę psychiatry i psychologa, którzy podejmują się diagnozowania i leczenia różnych rodzajów zaburzeń psychicznych. Wyróżniamy trzy podstawowe grupy problemów: nerwice (określane często jako zaburzenia lękowe), psychozy i upośledzenie umysłowe. Objawy zaburzeń psychicznych zależą od rodzaju konkretnej choroby i mogą przybierać różne formy.

Poradnia zapewnia dostęp do interwencji pracownika socjalnego.

Bardzo ważne jest podjęcie stosownego leczenia zaburzeń psychicznych w jak najwcześniejszej fazie, aby przeciwdziałać pogłębianiu choroby, co mogłoby mieć wpływ na komfort i jakość życia zarówno chorego, jak i jego najbliższych.

Należy pamiętać, że zaburzenia psychiczne nie zawsze muszą oznaczać chorobę psychiczną. Choroby psychiczne to m.in.: otępienie, schizofrenia, choroba afektywna jednobiegunowa, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia powstające na tle organicznych zmian w centralnym systemie nerwowym. Pozostałe jednostki mające swoje podłoże w psychice określane są jako zaburzenia, a zaliczamy do nich m.in.: zaburzenia związane ze stresem, zaburzenia odżywiania się, zaburzenia snu, zaburzenia osobowości itd.

Psycholog niesie pomoc w takich stanach jak: nerwice lękowe, natręctwa, lęki fobijne i społeczne, depresja, stany podstresowe i pourazowe, stany przemęczenia i wypalenia zawodowego, zaburzenia snu, kryzysy życiowe, strata osoby bliskiej, problemy interpersonalne.

Nadrzędnym celem pracownika socjalnego jest rozwiązywanie problemów socjalno-bytowych pacjenta, mających znaczący wpływ na poprawę stanu jego zdrowia, a tym samym skracających okres jego hospitalizacji.

<script>(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');ga('create', 'UA-93905195-1', 'auto');ga('send', 'pageview');</script>

Post Author: CM Vita