Lekarz rodzinny Urszulin


Lekarze Rodzinni (zwani także przez Pacjentów Ogólnymi) przyjmują od poniedziałku do piątku w godz. 8-18. Zadzwoń by się zarejestrować, tel. 82 57 13 316, a jeśli linia jest zajęta możesz skorzystać z rejestracji elektronicznej - kliknij tutaj by przejść do odpowiedniej podstrony.

 

WAŻNE: Informujemy, że z powodu wprowadzaniem Stanu Zagrożenia Epidemicznego oraz w trosce o zdrowie naszych Pacjentów i personelu, jesteśmy zmuszeni wstrzymać przyjmowanie Pacjentów w soboty do odwołania. Decyzja ma na celu zredukowanie ryzyka przeniesienia koronawirusa SARS-CoV-2.

Podstawowa opieka zdrowotna (w skrócie POZ) to powszechnie dostępna, najważniejsza część systemu opieki zdrowotnej. Świadczenia w POZ udzielane są osobom, które dokonały wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ. Realizowane są najczęściej w warunkach ambulatoryjnych, ale w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu Pacjenta.

Poprzez działania ukierunkowane na profilaktykę i promocję zdrowia, diagnostykę schorzeń, ale także na leczenie, zapobieganie i ograniczanie niepełnosprawności, podstawowa opieka zdrowotna ma decydujący wpływ na stan zdrowia Pacjenta i jego rodziny.

W naszej przychodni Pacjenci mogą korzystać z kompleksowych świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, czyli usług lekarzy rodzinnych, pediatrów, pielęgniarek środowiskowo - rodzinnych i położnych środowiskowych. Są to osoby posiadające bogatą wiedzę medyczną, duże doświadczenie, życzliwe i wyrozumiałe.

Każdy ubezpieczony ma prawo do wyboru dowolnego lekarza pierwszego kontaktu. Aby wybrać swojego lekarza rodzinnego, pielęgniarkę lub położną należy osobiście wypełnić deklarację wyboru. Otrzymacie ją Państwo w rejestracji przychodni lub można ją pobrać z naszej strony:

Deklaracja wyboru lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej - kliknij tutaj
Deklaracja wyboru pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej - kliknij tutaj
Deklaracja wyboru położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej - kliknij tutaj

Pacjenci zapisując się do naszej placówki w deklaracji wpisują nazwisko konkretnego lekarza, pielęgniarki czy położnej, ale to nie ogranicza możliwości korzystania z usług i porad każdego lekarza rodzinnego, internisty bądź pediatry oraz z usług wszystkich pielęgniarek i położnych pracujących w naszej poradni medycyny rodzinnej. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba, zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania / Lekarz rodzinny Urszulin

Pacjentom, którzy złożyli deklarację wyboru lekarza POZ, przysługują m.in.:

 • Badania i porady lekarskie,
 • Bezpłatne badania diagnostyczne - decyzję o skierowaniu Pacjenta na badania podejmuje lekarz,
 • Lekarz POZ zobowiązany jest zlecać badania diagnostyczne, które znajdują się w jego kompetencjach, o ile są mu one niezbędne do postawienia diagnozy i leczenia Pacjenta. Zlecone badania diagnostyczne Pacjenci mogą wykonać bezpłatnie, na podstawie skierowania, jedynie w gabinecie lub laboratorium wskazanym przez lekarza POZ,
 • Obowiązkowe szczepienia ochronne,
 • Skierowania do poradni specjalistycznej lub na leczenie szpitalne. Lekarz POZ kierując Pacjenta do lekarza specjalisty lub do szpitala, zobowiązany jest do wykonania i dołączenia do skierowania wyników niezbędnych badań diagnostycznych potwierdzających wstępne rozpoznanie,
 • Skierowania na leczenie rehabilitacyjne i uzdrowiskowe w placówkach działających w oparciu o umowę z NFZ. Skierowanie na zabiegi rehabilitacyjne traci ważność, gdy nie zostanie zarejestrowane w placówce realizującej świadczenia rehabilitacyjne w ciągu 30 dni od daty wystawienia,
 • Zabiegi w gabinecie zabiegowym i w domu Pacjenta. W gabinecie zabiegowym wykonywane są zabiegi oraz procedury pozostające w kompetencjach lekarza POZ i wymagające jego udziału, związane bezpośrednio z udzielaną poradą lekarską. W sytuacji uzasadnionej stanem zdrowia Pacjenta, zabiegi mogą być wykonywane także w domu Pacjenta. Jeśli zlecenie ma być wykonane przez pielęgniarkę, lekarz wydaje skierowanie do tej pielęgniarki,
 • Skierowania do opieki długoterminowej,
 • Zlecenia na zakup niektórych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (zlecenie wymaga potwierdzenia w oddziale wojewódzkim NFZ),
 • Recepty na leki,
 • Lekarz rodzinny Urszulin może wystawić receptę również na leki zalecone przez innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (np. specjalistę), o ile posiada pisemną informację od tego lekarza dotyczącą rozpoznania choroby Pacjenta i zalecanej farmakoterapii,
 • Orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie ubezpieczonego,
 • Bezpłatne badania RTG, KTG, USG (jama brzuszna – skierowanie od lekarza POZ) na miejscu w przychodni,
 • Krótki okres oczekiwania w kolejkach do poradni specjalistycznych i fizjoterapii (rehabilitacja) w naszej przychodni,
 • Pobór materiału biologicznego do badań diagnostycznych 3 razy w tygodniu,
 • Przynajmniej 3 razy w tygodniu możliwość skorzystania z wizyty u pediatry.

Gabinet zabiegowy dysponuje:

 • Aparatami EKG, KTG, detektor tętna płodu,
 • Koncentratorem tlenu,
 • Stanowiskami do poboru krwi,
 • Zestawem sprzętu do reanimacji,
 • Ciśnieniomierzem,
 • Wagą do pomiaru masy ciała.

Możecie mieć Państwo pewność, że oddajecie swoje zdrowie w dobre ręce. Cały nasz zespół jest świadomy, jak ważne w sprawnym wyleczeniu pacjenta są trafna diagnoza, współpraca z chorym oraz precyzyjne zaplanowanie sposobu leczenia.

Zapraszamy do wyboru lekarza rodzinnego, pielęgniarki środowiskowej oraz położnej w naszej przychodni / Lekarz rodzinny Urszulin

Należy pamiętać, że bezpłatny wybór lekarza, pielęgniarki, położnej POZ może mieć miejsce nie częściej niż dwa razy w ciągu roku kalendarzowego.

Harmonogram przyjęć PACJENTÓW

Lekarz rodzinny Urszulin

PONIEDZIAŁEK

Robert Chudziak
lekarz rodzinny
8:00-18:00
Anna Kielar
pediatra
8:00-18:00

WTOREK

Monika Golik
lekarz chorób wewnętrznych
8:00-18:00

Milena Skrętowicz
pediatra
13:00-18:00

ŚRODA

Klaudyna Iwaszko-Sochal
lekarz chorób wewnętrznych
8:00-18:00

Joanna Sieniawska
pediatra
15:00-18:00

CZWARTEK

Ewelina Guz
lekarz chorób wewnętrznych
Anna Kielar
pediatra
8:00-18:00

PIĄTEK

Robert Chudziak
lekarz rodzinny
8:00-18:00

SOBOTA

Alina Krzywicka
specj. ch. wewn.

8:00-12:00

Monika Golik
lekarz

8:00-12:00

Joanna Gierska
lekarz

8:00-12:00

Podane godziny pracy lekarzy w poradni POZ mogą zmieniać się w zależności od indywidualnych okoliczności (urlopy, choroby itp.).

Lekarze pracujący w sobotę zastępują też w razie nieobecności lekarzy pracujących w dni robocze. / Lekarz rodzinny Urszulin

Personel Medyczny CM VITA

Lekarz rodzinny Urszulin, Lekarze pediatrzy, Położne, Pielęgniarki i inni specjaliści

dr Anna KIELAR

Pediatra

dr Robert CHUDZIAK

Specjalista medycyny rodzinnej

dr Milena SKRĘTOWICZ

Pediatra

dr Monika Golik

Lekarz chorób wewnętrznych

dr Ewelina Guz

Lekarz chorób wewnętrznych

dr Wojciech CIOS

Lekarz chorób wewnętrznych

dr Klaudyna IWASZKO- SOCHAL

Lekarz chorób wewnętrznych

dr Joanna Sieniawska

Lekarz chorób wewnętrznych

dr Joanna GIERSKA

Lekarz

Małgorzata Łaska

Pielęgniarka

Małgorzata OŁTUSZYK

Położna środowiskowa

Paulina KASPRZAK

Położna środowiskowa

Piotr PIEKIEŁEK

Technik RTG

Beata KAMIŃSKA

Pielęgniarka

Renata BAJ

Pielęgniarka

Sylwia BERNAT-KOTOWSKA

Pielęgniarka

Agnieszka ARASIMOWICZ

Pielęgniarka

Anna RUTA

Pielęgniarka środowiskowa

Agnieszka KOPACZEWSKA

Rejestratorka medyczna

Iwona Pogorzelska

Rejestratorka medyczna

Osoby dbające o porządek w przychodni:

Parter – Jolanta Kotiuk
I piętro – Małgorzata Stopyra
II piętro – Elżbieta Król

<script>(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');ga('create', 'UA-93905195-1', 'auto');ga('send', 'pageview');</script>