Zespół – Fizjoterapia w Urszulinie

PERSONEL ZATRUDNIONY W DZIALE FIZJOTERAPII / Fizjoterapia w Urszulinie

Piechota Grzegorz - mgr fizjoterapii

Kierownik działu fizjoterapii

 • Instrument Assisted Soft Tissue Manipulation (IASTM)
 • kurs podstawowy: Kinesiology taping
 • kurs: terapia NAP Moduł I: kręgosłup lędźwiowy/kończyny dolne/staw krzyżowo-biodrowy Moduł II: kręgosłup szyjno-piersiowy/staw skroniowo-żuchwowy/kończyny górne
 • kurs: Mobilizacja tkanek miękkich (I moduł)
 • kurs: Mobilizacje trzewne w terapii manualnej
 • kurs: Anatomia Palpacyjna Narządu Ruchu
 • szkolenie: Przewlekłe bóle lędźwiowe
 • szkolenie: Stopa – skręcenie kostki, ostroga piętowa, czy rozcięgno podeszwowe

Mazurek Wioletta - mgr fizjoterapii

Z-ca kierownika działu fizjoterapii

 • Zoga MULTIDEMENSIONAL MOVEMENT
 • szkolenie dla fizjoterapeutów farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych prowadzących sczepienia ochronne przeciwko COVID-19
 • kurs SCAR WORK praca na bliznach - Integracja z siecią powięziowąkurs podstawowy: Koncepcja PNF 1 i PNF 2
 • kurs podstawowy: Kinesiology taping
 • kurs: Skoliozy – diagnostyka i postępowanie terapeutyczne
 • szkolenie: PICO – nowoczesne podciśnienie
 • szkolenie: redukcja zakażeń odcewnikowych
 • szkolenie: nowoczesne metody leczenia ran – koncepcja TIME
 • szkolenie: Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii
 • szkolenie: Podstawy teoretyczne oraz praktyczne wykorzystanie terapii radiofalowej ukierunkowanej w fizjoterapii

Wolszczak Ewa - mgr fizjoterapii

 • kurs podstawowy: Kinesiology taping
 • kurs podstawowy: Koncepcja PNF
 • kurs: Ocena neurorozwojowa dziecka i przykłady postępowania fizjoterapeutycznego
 • kurs: Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu skokowego i stopy

Jarząbek Agnieszka - mgr fizjoterapii

 • szkolenie dla fizjoterapeutów farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych prowadzących sczepienia ochronne przeciwko COVID-19
 • kurs masażu I i II stopnia
 • kurs drenażu limfatycznego
 • badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego
 • kurs terapii manualnej Diagnostyka różnicowa i leczenie manualne w dysfunkcjach narządu ruchu
 • kurs masażu tkanek głębokich w ujęciu klinicznym
 • kurs Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych z diagnostyką funkcjonalną narządu ruchu
 • kurs podstawowy KINESIOLOGY TAPING
 • szkolenie PINOTERAPIA
 • kurs SCAR WORK praca na bliznach - Integracja z siecią powięziową

Zacharczuk Klaudia - mgr fizjoterapii

 • kurs podstawowy: Kinesiology taping
 • kurs masażu I i II stopnia
 • szkolenie: masaż tkanek głębokich
 • szkolenie: Masaż w SPA
 • szkolenie: Techniki uwalniania mięśniowo-powięziowych punktów spustowych

Sidor Jakub - mgr fizjoterapii

 • kurs podstawowy: Kinesiology taping
 • szkolenie: Podstawy terapii manualnej
 • szkolenie: Masaż tkanek głębokich
 • kurs podstawowy: Koncepcja PNF 1 i PNF 2
 • szkolenie: Podstawy metod neurofizjologicznych PNF podstawowy cz. I i II
 • szkolenie: podstawy posturologii treningu medycznego
 • szkolenie: Hawajski masaż Lomi-Lomi
 • szkolenie: Masaż modelujący bańką chińską
 • szkolenie: Podstawy rehabilitacji osób dorosłych z zaburzeniami ruchu wg metody Vojty
 • szkolenie: Masaż w zabiegach SPA

Strońska Dominika - mgr fizjoterapii

 • kurs podstawowy: Kinesiology taping
 • kurs podstawowy: Koncepcja PNF
 • kurs: Skoliozy - diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne
 • kurs: Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach obręczy barkowej

 

Fizjoterapia w Urszulinie - fragment artykułu dotyczącego rehabilitacji rekomendowany - źródło strona lubelskiego oddziału NFZ

"I. Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych

Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej oraz na zabiegi fizjoterapeutyczne wystawiane jest przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w tym lekarza POZ). Pacjent ma prawo do fizjoterapii - w cyklu terapeutycznym do 10 dni zabiegowych, nie więcej niż 5 zabiegów (procedur) dziennie. Skierowanie na fizjoterapię związaną z leczeniem dysfunkcji narządu ruchu wywołaną wadami postawy wystawia (bezpośrednio na zabiegi) lekarz specjalista w dziedzinie: rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii ogólnej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub lekarzem ze specjalizacją I stopnia w zakresie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowoortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii lub rehabilitacji narządu ruchu, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub lekarzem w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu (w przypadku skierowań dla dzieci odpowiednio lekarz specjalistów dziecięcych). W skierowaniu na cykl fizjoterapii ambulatoryjnej lekarz podaje przyczynę kierowania na rehabilitację, wskazując rozpoznanie i kod jednostki chorobowej, opis dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego lub innej przyczyny kierowania na rehabilitację oraz rodzaj zlecanych zabiegów wraz z określeniem okolicy ciała, ewentualnej strony (prawa, lewa) oraz liczbę poszczególnych zabiegów w cyklu, zgodnych z nazewnictwem zawartym w Katalogu
zabiegów fizjoterapeutycznych i parametry zabiegu oraz choroby przebyte i współistniejące, w tym informację dotyczącą np. wszczepionego rozrusznika lub metalu w ciele pacjenta mogących mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji(...)

Fizjoterapia w Urszulinie - II. Rehabilitacja w warunkach domowych może obejmować swoim zakresem poradę lekarską rehabilitacyjną, wizytę fizjoterapeutyczną, zabiegi fizjoterapeutyczne w miejscu zamieszkania/przebywania pacjenta, który ze względu na brak możliwości samodzielnego
przemieszczania się nie może dotrzeć do placówek udzielających świadczeń w warunkach ambulatoryjnych. Skierowanie do rehabilitacji w warunkach domowych wystawia lekarz POZ lub inny lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, specjalista w dziedzinie:
- rehabilitacji medycznej,
- medycyny fizykalnej lub fizjoterapii, balneoklimatologii, balneologii,
- reumatologii,
- neurologii,
- neurochirurgii,
- chirurgii ogólnej, ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej,
- ortopedii i traumatologii lub lekarz w trakcie specjalizacji ww. dziedzin medycyny.

Fizjoterapia w Urszulinie / Więcej na http://www.nfz-lublin.pl/zasady_udzielania_swiadczen_zdrowotnych

REJESTRACJA

NOWOCZESNY SPRZĘT CM VITA

<script>(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');ga('create', 'UA-93905195-1', 'auto');ga('send', 'pageview');</script>