Poradnia Pulmonologiczna

LEKARZE SPECJALIŚCI

dr Barbara SYLWESTRZAK-MATYSIAK

Szpital Wojewódzki Specjalistyczny Chełm – specjalista chorób płuc.

dr n. med. Anna GÓRA-FLOREK

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. J. Bożego, Lublin, ul. Biernackiego – specjalista chorób płuc.

dr Małgorzata FRĄK

Klinika Pulmonologii SPSK-4 Lublin – lekarz pulmonolog.

Wtorki
Czwartki
Piątki

15:30-20:00
16:00-20:00
08:00-13:00

82 571 33 16

ZAKRES USŁUG

Usługi w ramach NFZ oraz świadczone komercyjnie. Poradnia Pulmonologiczna zajmuje się profilaktyką, rozpoznawaniem i leczeniem gruźlicy płuc oraz przewlekłej, obturacyjnej choroby płuc, astmy oskrzelowej, raka płuc, zwłóknienia płuc. Do poradni kierowani są również pacjenci z podejrzeniem spastycznego zapalenia oskrzeli, rozedmy płuc i niegruźliczych schorzeń płuc.
Diagnostyka realizowana w poradni obejmuje badania spirometryczne, próby rozkurczowe, próby wysiłkowe, testy uczuleniowe, pulsoksymetrię, RTG i USG klatki piersiowej i inne konieczne do prawidłowego leczenia.
Świadczeń medycznych udzielamy w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawie skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń na podstawie umowy z NFZ oraz odpłatnie.

Usługi w Poradni są świadczone na podstawie kontraktu NFZ (bezpłatnie dla Pacjentów) oraz na zasadach komercyjnych. W przypadku wyczerpania kontraktu CM Vita z NFZ (określona ilość usług w roku), Centrum w imieniu Doktora pobiera opłatę od Pacjenta w wysokości 150 PLN. Płatność jest regulowana w gotówce w rejestracji Centrum przed przyjęciem Pacjenta.

<script>(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');ga('create', 'UA-93905195-1', 'auto');ga('send', 'pageview');</script>