Dotacje CM Vita

Program profilaktyki wad postawy  / zakończony

Celem głównym projektu jest wzrost wykrywalności i ograniczenie występowania wad postawy i zaburzeń rozwoju ruchu wśród 4000 uczniów, w wieku 10-14 lat, z terenu województwa lubelskiego, poprzez nabycie wiedzy z zakresu profilaktyki wad postawy i zaburzeń rozwoju ruchu oraz udział w przesiewowych badaniach diagnostycznych i działaniach praktycznych, w ramach Regionalnego Programu Zdrowotnym (RPZ), tj. „Programu profilaktyki wad postawy i zaburzeń rozwoju ruchu wśród uczniów w wieku 10-14 lat z terenu woj. lubelskiego na lata 2018-2020”, do 31.12.2020r.

Kliknij by przeczytać więcej

Borelioza 2020/22 / zakończony

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Działanie 10.3 Programy polityki zdrowotnej.

Program badań przesiewowych ukierunkowanych na wczesne wykrywanie zakażeń wywołujących boreliozę.

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności do programu profilaktyki boreliozy z Lyme dla 2300 osób (1200 Kobiet i 1100 Mężczyzn), w wieku aktywności zawodowej, z terenu woj. lubelskiego, będących w grupie podwyższonego ryzyka, kwalifikujących się do objęcia Regionalnym Programem Zdrowotnym (RPZ), tj. „Programem wykrywania zakażań Borrelia burgdorferi wśród mieszkańców województwa lubelskiego ze szczególnym uwzględnieniem grup ryzyka jako profilaktyka boreliozy z Lyme".

Kliknij by przeczytać więcej

Borelioza – program badań posiewowych / zakończony

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności do programu profilaktyki boreliozy z Lyme dla 1000 osób (400 Kobiet i 600 Mężczyzn), w wieku aktywności zawodowej, z terenu woj. lubelskiego, będących w grupie podwyższonego ryzyka, kwalifikujących się do objęcia Regionalnym Programem Zdrowotnym (RPZ), tj. „Programem wykrywania zakażań Borrelia burgdorferi wśród mieszkańców województwa lubelskiego ze szczególnym uwzględnieniem grup ryzyka jako profilaktyka boreliozy z Lyme na lata 2017-2019”, do 30.06.2019r.

Kliknij by przeczytać więcej

Dotacje / wcześniej prowadzone projekty

 Dotacje CM Vita, Centrum Medyczne VITA, Paweł Skrętowicz, Dotacje CM Vita, włodawa, łęczna, dębowiec, wiązowiec, michałów, andrzejów, zabrodzie

 Dotacje CM Vita, Centrum Medyczne VITA, Paweł Skrętowicz, Dotacje CM Vita, włodawa, łęczna, dębowiec, wiązowiec, michałów, andrzejów, zabrodzie

 Dotacje CM Vita, Centrum Medyczne VITA, Paweł Skrętowicz, Dotacje CM Vita, włodawa, łęczna, dębowiec, wiązowiec, michałów, andrzejów, zabrodzie

<script>(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');ga('create', 'UA-93905195-1', 'auto');ga('send', 'pageview');</script>

Zapraszamy na stronę www Fundusze dla zdrowia

Oto fragment artykułu, zachęcamy do jego przeczytania:

"W dziale oto link -> oto link, dowiesz się o największych zewnętrznych źródłach finansowania przedsięwzięć w ochronie zdrowia. Sektor wspierany jest zarówno przez fundusze europejskie, jak i programy pomocowe.

Fundusze Unijne

Do najważniejszych programów europejskich finansujących nasz obszar należą:

Poza programami krajowymi fundusze unijne w sektorze zdrowia przeznaczone są na 16 programów regionalnych. Ich celem jest wspieranie m.in. tej dziedziny we wszystkich regionach.

Fundusze zarządzane są w tym przypadku przez instytucje samorządowe – czyli zarządy województw.

Rola Policy Paper

Działania w poszczególnych programach wpisują się w realizację narzędzi wskazanych w Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe ramy strategiczne. Jest to pierwszy dokument w skali europejskiej, który w sposób precyzyjny opisuje stan krajowego systemu ochrony zdrowia. Pokazuje jego mocne i słabsze strony, a także wyzwania i szanse. Policy Paper w sposób kompleksowy przedstawia długofalową wizję rozwoju systemu ochrony zdrowia, cele strategiczne oraz narzędzia ich realizacji. Dokument opracowano w oparciu o wiedzę i doświadczenie z zakresu epidemiologii, demografii, analizę zasobów i prognozowane potrzeby.

Wsparcie sektora przewidują też inne programy, których zakres interwencji ma charakter bardziej horyzontalny i tematyczny.

Programy pomocowe

Programy pomocowe stanowią ważne uzupełnienie środków unijnych. W tym segmencie Minister Zdrowia wdraża:

Zakres wsparcia wszystkich programów jest bardzo szeroki. Obejmuje m.in. projekty infrastrukturalne, działania profilaktyczne i projakościowe, poprawę kompetencji kadr medycznych, opiekę nad najmłodszymi i osobami starszymi.