Program badań przesiewowych ukierunkowanych na wczesne wykrywanie zakażeń wywołujących boreliozę, CM VITA Urszulin

Borelioza – program badań posiewowych

Program badań przesiewowych ukierunkowanych na wczesne wykrywanie zakażeń wywołujących
boreliozę

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności do programu profilaktyki boreliozy z Lyme dla 1000 osób (400 Kobiet i 600 Mężczyzn), w wieku aktywności zawodowej, z terenu woj. lubelskiego, będących w grupie podwyższonego ryzyka, kwalifikujących się do objęcia Regionalnym Programem Zdrowotnym (RPZ), tj. „Programem wykrywania zakażań Borrelia burgdorferi wśród mieszkańców województwa lubelskiego ze szczególnym uwzględnieniem grup ryzyka jako profilaktyka boreliozy z Lyme na lata 2017-2019”, do 30.06.2019r.

Kogo obejmiemy wsparciem

Wsparciem obejmiemy 1000 osób w wieku aktywności zawodowej, z terenu województwa lubelskiego (WL), będących w grupie podwyższonego ryzyka, kwalifikujących się do objęcia Regionalnym Programem Zdrowotnym (RPZ), które podejrzewają u siebie boreliozę lub miały kontakt z kleszczem, a w szczególności osoby należące do grup wysokiego ryzyka tj.: rolnicy, leśnicy i myśliwi.
Dla osób w wieku 15 lat i powyżej, aktywnych zawodowo, tj.: pracujących albo pozostających bez zatrudnienia, ale poszukujących pracy i zainteresowanych jej podjęciem, posiadających stopień wykształcenia od ISCED 0 (brak wykształcenia) do ISCED 6 (studia doktoranckie).

Zgłoszenia

Mogą być dokonywane drogą mailową, pocztową, telefoniczną lub osobiście, od pn.-pt w godzinach pracy Centrum.

Zadania

  • działania informacyjno-edukacyjne oraz
  • badaniami przesiewowe w kierunku wykrywania zakażeń Borrelia burgdorferi, co pozwoli na wykrycie choroby we wczesnym stadium i jej odpowiednie leczenie

Etapy badania diagnostycznego (BD):

  • wywiad lekarza z pacjentem, analiza kwestionariusza „Ankiety kwalifikacyjnej”
  • skierowanie pacjenta z podejrzeniem choroby na badania
  • pobranie krwi od pacjenta+ wykonanie testu ELISA w klasie IgM i IgG
  • konsultacje lekarskie otrzymanych wyników badania
  • lub skierowanie pacjenta na dalsze badania (w przypadku pozytywnego lub wątpliwego wyniku testu)
  • pobranie krwi od pacjenta + wykonanie testu Western blot w klasie IgM i IgG
  • konsultacje lekarskie i interpretacje wyników badań
  • poinformowanie pacjenta o ewentualnej potrzebie konsultacji z lekarzem specjalistą w ramach NFZ

Badania dla Pacjenta i inne działania podjęte w ramach projektu są BEZPŁATNE

Planowane efekty

Zwiększenie dostępu do badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażeń wywoływanych przez bakterie roznoszone przez kleszcze i wzrośnie wskaźnik zgłaszalności na badania co zapewni szansę wczesnego wykrycia choroby i przeciwdziałanie jej rozwojowi.

Osoby zainteresowane udziałem w badaniach prosimy o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie (kliknij by wyświetlić) oraz o wypełnienie dokumentów zgłoszeniowych dostępnych na tej stronie www i w Centrum Medycznym VITA:

1. Karta zgłoszeniowa - kliknij by wyświetlić

2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie - kliknij by wyświetlić

3. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - kliknij by wyświetlić

4. Ankieta kwalifikacyjna dla uczestników PZ - kliknij by wyświetlić

5. Ankieta satysfakcji - kliknij by wyświetlić

6. Ankieta - Skala ewaluacyjna I - kliknij by wyświetlić

7. Ankieta - Skala ewaluacyjna II - kliknij by wyświetlić

 

Całkowita wartość projektu

602 350,00 PLN

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Działanie 10.3 Programy polityki zdrowotnej.

Post Author: CM Vita