Innowacyjne badania słuchu u Dzieci

Zapraszamy do rejestracji. Przeprowadzamy następujące badania: 1. Audiometria tonalna – powietrzna i kostna – Celem badania jest ustalenie progu słuchu, tj. minimalnego natężenia dźwięku, które słyszy pacjent. Wynikiem badania jest wykres – audiogram z krzywą progową słyszenia dla przewodnictwa powietrznego i kostnego, na podstawie którego możliwe jest określenie wielkości ubytku słuchu. 2. Audiometria impedancyjna (tympanometria) […]

Plebiscyt Kuriera Lubelskiego

DRODZY PACJENCI nasze Centrum bierze udział w Plebiscycie Kuriera Lubelskiego   HIPOKRATES LUBELSZCZYZNY 2019   w kategorii Przychodnia / Gabinet Roku. Poniżej link z przejściem na stronę Kuriera https://kurierlubelski.pl/p/kandydat/centrum-medyczne-vita%2C611757/ Zachęcam do głosowania i z góry dziękuję za Państwa zaangażowanie Paweł Skrętowicz

Scroll Up