Demencja, mężczyzna na zdjęciu, CM VITA Urszulin

To może być demencja

Znasz seniora, który nagle zmienił swoje zachowanie, zadaje ciągle te same pytania lub gubi się w dobrze znanej okolicy? Sprawdź, czy to demencja.

Demencja, czyli zespół otępienny, to termin, pod którym kryją się różne choroby mózgu z jedną wspólną cechą – utratą funkcji poznawczych. Dotyka głównie osoby po 65. roku życia. Występuje częściej u kobiet niż u mężczyzn. Jak rozpoznać pierwsze objawy?

Kiedy u chorego pojawia się demencja, możesz zauważyć m.in.:

 • trudności w zapamiętywaniu niedawnych zdarzeń
 • zadawanie tych samych pytań w krótkich odstępach czasu
 • problem z dobieraniem właściwych słów
 • odkładanie przedmiotów w nietypowe miejsca
 • trudności z koncentracją i podejmowaniem prostych decyzji
 • trudności z ustaleniem bieżącej daty
 • gubienie się, dezorientacja w miejscu i czasie
 • trudności w liczeniu, np. przy płaceniu za zakupy
 • nagłe zmiany nastrojów.

Takie objawy powinny Cię zaniepokoić i skłonić do konsultacji lekarskiej. Warto udać się z chorym do jego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który – jeśli zajdzie taka potrzeba – pokieruje do dalszej diagnostyki.

Rodzaje demencji

Do demencji może prowadzić wiele różnych schorzeń. Najczęstsze rodzaje otępienia to:

 • choroba Alzheimera – 50–60 proc. przypadków
 • demencja naczyniowa – 20–30 proc. przypadków
 • otępienie z ciałami Lewy’ego – 10–25 proc. przypadków
 • otępienie czołowo-skroniowe – 10–15 proc. przypadków.

Choroba Alzheimera

Dokładna przyczyna choroby Alzheimera nie jest w pełni znana. Uważa się, że jest spowodowana nieprawidłowym gromadzeniem się białek w komórkach mózgowych i wokół nich. Jedno z białek nazywa się amyloidem i jego złogi tworzą blaszki wokół komórek mózgowych. Drugie białko nazywa się tau i jego złogi tworzą sploty w komórkach mózgowych. W efekcie ich działania zmniejsza się liczba przekaźników chemicznych (zwanych neuroprzekaźnikami) zaangażowanych w wysyłanie wiadomości lub sygnałów między komórkami mózgowymi. Poziom jednego neuroprzekaźnika, acetylocholiny, jest szczególnie niski w mózgach osób z chorobą Alzheimera.

Pierwszymi objawami choroby mogą być raczej problemy ze wzrokiem lub mową niż z pamięcią.

Demencja naczyniowa

Otępienie naczyniowe wywołują uszkodzenia naczyń krwionośnych w mózgu. Uszkodzone naczynia nie dostarczają do komórek mózgowych odpowiedniej ilości krwi z tlenem i składnikami odżywczymi. Źródłem tych uszkodzeń może być udar.

Objawy demencji mogą wystąpić bezpośrednio po udarze lub nasilać się z czasem, w miarę pogarszania się stanu naczyń krwionośnych.

Otępienie z ciałami Lewy’ego

Demencja z ciałami Lewy’ego to postępująca choroba, w której niekorzystnie zmienia się ośrodkowy układ nerwowy. Jest on niszczony przez ciała Lewy’ego – nieprawidłowe, patologiczne białka, które gromadzą się w mózgu.

Objawy charakterystyczne dla tej choroby to:

 • drżenie kończyn
 • problemy z przełykaniem
 • upadki i halucynacje wzrokowe
 • koszmary senne.

Otępienie czołowo-skroniowe

Demencja czołowo-skroniowa jest wywołana zmianami w płatach skroniowych i czołowych mózgu.

Uszkodzenia w obrębie płatów czołowych objawiają się:

 • zmianą w zachowaniu i osobowości
 • trudnościami w podejmowaniu decyzji
 • wulgarnym, obscenicznym, agresywnym zachowaniem w sytuacjach społecznych.

Uszkodzenia w części skroniowej mózgu powodują problemy z mówieniem, doborem słów, rozumieniem.

Gdzie udać się z pierwszymi objawami

Diagnostyka demencji najczęściej zaczyna się w gabinecie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz:

 • analizuje stan zdrowia pacjenta
 • jeśli zajdzie taka potrzeba, wydaje skierowanie do specjalisty (neurologa lub psychiatry) albo do szpitala.

Pacjent może także zacząć diagnostykę bezpośrednio u lekarza psychiatry, do którego nie potrzebuje skierowania.

Źródło > www.pacjent.gov.pl

Post Author: CM Vita