Innowacyjne badania słuchu u Dzieci

Zapraszamy do rejestracji. Przeprowadzamy następujące badania:

1. Audiometria tonalna - powietrzna i kostna - Celem badania jest ustalenie progu słuchu, tj. minimalnego natężenia dźwięku, które słyszy pacjent. Wynikiem badania jest wykres – audiogram z krzywą progową słyszenia dla przewodnictwa powietrznego i kostnego, na podstawie którego możliwe jest określenie wielkości ubytku słuchu.

2. Audiometria impedancyjna (tympanometria) - Audiometria impedancyjna jest metodą audiometrii obiektywnej opierającą się na pomiarze ciśnienia w uchu środkowym, odruchów mięśnia strzemiączkowego i napięcia błony bębenkowej. Jest jedną z najczęściej stosowanych i najbardziej dokładnych metod badania ucha środkowego.

3. Interaktywna audiometria obrazkowa MAGIC - Badanie progu słyszalności: dziecko reaguje na najcichszy dźwięk jaki usłyszy, np.: naciskając na ekranie uśmiechnięte zwierzątko. Jeśli nie słyszy naciska na smutne zwierzątko.

4. Otoemisja (DPOAE,TEOAE) - Badanie od pierwszych dni życia. Ocenia możliwości układu słuchowego do przetwarzania dźwięku (ocena stanu ślimaka). Jest to badanie nieinwazyjne. Wykonuje się za pomocą sondy umieszczonej w zewnętrznym kanale usznym. Badany ma do ucha podawany dźwięk. Urządzenie zbiera odpowiedź ze strony układu słuchowego i obrazuje je w postaci DP-gramu.

5. Otoemisja z estymacją progu słyszenia DPOAE - Innowacyjna metoda, dzięki której wykreślamy automatyczny audiogram ślimakowy do 50dB HL.

To badanie słuchu wykonujemy jako jedna z niewielu placówek w całej Polsce.

Post Author: CM Vita